وایسا دنیا...

دنیا چجور جاییه...

توجه...توجه...توجه

 یه وب جدید ساختم

 

طراحی هامو توش میزارم


خوشحال میشم یه سر بزنید

 

 به نام طراحی های من

 

http://tarahi2013.persianblog.ir 

[ ۱۳٩۱/۱٢/٢۸ ] [ ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

تو رو...

آسمان را می خواهم برای عبور ، جاده باریکست .....

 

ماه را می خواهم برای نور ، راه تاریکست ......

 

تورو می خواهم برای نظافت ، عید نزدیکست .....

 

==== امیدوارم سال خوبی داشته باشد ====

 

[ ۱۳٩۱/۱٢/٢٧ ] [ ۱:٥٧ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

سال نو مبارک

لحظه ای که سال تحویل میشه ...

تنها لحظه ایه که بی منت به من لبخند میزنی ...

کاش هر ثانیه برای من سال تحویل باشه

تا لبخند همیشه مهمون لبای سرخت بمونه...

سال نو مبارک گلم[ ۱۳٩۱/۱٢/٢٧ ] [ ۱:٤٤ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

جهنمــــــ

نمی خواهد مرا «عاق» کنی

همین که نگاهت رنجیده باشد

دنیای من

جهنم است …![ ۱۳٩۱/۱٢/٢٠ ] [ ٧:٥٤ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

بس کن...

بس کن ساعت…
دیگـه خستـه شدم…
آره مَن کم آوردم….
خودم میدونم که نیست…
اینقدر بآ بودنت نبودنش رو به رخم نکش

 


[ ۱۳٩۱/۱٢/٢٠ ] [ ٥:۳۱ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

خیانت

 

 

دوستش داشتم

دوستم نداشت


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۱٢/۱٧ ] [ ۱:۳٤ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

یه احساسی به تو دارم...

 

یه احساسی به تو دارم یه حس تازه و مبهم
یه جوری توی دنیامی که تنها با تو خوشحالم


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۱٢/۱٥ ] [ ٩:۳٤ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

فراموش نخواهم کرد...

 

گاهی باران همه ی دغدغه اش باغچه نیست…

گاهی از غصه تنها شدنش میبارد...

یک تکـه آسمــان کلنگـی خریـدارم !!!

روی ایـن خـاک بـوی زندگــی نمی آیــد

چـه سـاده

بـه اعـتبار دسـتـانـت زمیـن خوردم !!!

هرگز فراموش نخواهم کرد که برای داشتن تو

دلی را به دریا زدم

که از آب

واهمه داشت …

 

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱٥ ] [ ٩:٠٩ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

جالبه

من      

        عاشقم

 

_†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††‡¶¶¶¶‡††††††††††††‡‡‡†
___‡8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†8¶¶¶8‡‡††††††††††††††††††
___†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†
____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888‡‡‡‡‡‡
____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡8¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
_____†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡8‡‡‡88‡‡‡‡‡88‡‡‡‡‡‡¶¶¶¶¶¶¶8‡†
____††‡‡‡88888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡88‡8888‡‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8†††
____‡¶¶¶¶¶¶¶888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡†††
___†¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡†††‡‡‡88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8¶¶‡‡†‡††††
____8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡†††††††‡88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡††††††
____†¶¶888888¶¶¶¶8††††††††††‡‡‡‡†888‡‡‡‡‡‡†‡††††††††
_____‡¶8888888¶¶¶¶†††††††††‡††††‡†‡‡‡†‡†††††††‡†††††
_______¶¶¶888¶¶¶¶¶‡††††††‡††††††††††††††††††††††††††
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡††††††††††††††††‡‡‡‡†††††††††††††
_________¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡††††††††††††‡‡‡‡‡‡†††††††††††
__________8¶¶¶¶88‡†††††‡‡‡†††††††††‡‡‡‡‡‡†††††††††††
___________¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††††
___________‡‡‡‡‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††‡††
___________‡††‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††††
___________‡†‡‡‡‡†‡‡‡††††‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††
___________‡‡‡‡‡‡8‡8‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††
___________‡‡‡8888¶8¶¶‡¶¶¶‡†‡88‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
___________‡88888¶¶¶¶¶¶¶¶88‡‡‡‡††‡†‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
___________‡8¶88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡†††‡††‡††‡‡††8¶88‡‡‡‡‡
____________‡¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡†††‡†††††††††‡‡‡¶¶¶88‡‡
_____________†¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡‡‡†‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶†‡‡‡‡
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶‡¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶888‡††8‡88†††‡‡‡‡
________________†¶¶¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡‡††‡‡88‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡8888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
____________________‡¶¶¶¶¶¶†8‡‡88‡8888888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
_____________________†8¶¶¶¶88888¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††
______________________†‡¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱٤ ] [ ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

افسوس

به تو که فکر می کنم
بی اختیار
به حماقت خود لبخند می زنم
سیاه لشکری بودم
در عشق تو
و فکر می کردم بازیگر نقش اولم …
افسوس…


[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ ] [ ۳:٤٠ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

دریا

عجب است دریا...

همین که غرقش میشوی

پس میزند تو را...

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ ] [ ۳:٢٧ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

از تن نه از دین

 

راستی روسپی!

از خودت پرسیدی چرا اگر در سرزمین من و تو، زنی زنانگی اش را بفروشد


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ ] [ ۳:۱۳ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

دل من...

هرگاه دلت هوایم را کرد

به آسمان بنگر

ستارگان را ببین

که همچون دل من

در هوایت می تپند


[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ ] [ ٢:٤٩ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

بهانه

یه آسمون ترانه

صد بیت عاشقانه

تقدیم به قلب پاکت

ای بهترین بهانه[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ ] [ ٢:٤٥ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

مثل ...

 مثل شقایق زندگى کن:کوتاه اما زیبا

مثل پرستو کوچ کن:فصلى اما هدفمند

مثل پروانه بمیر:دردناک اما...

عاشق[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ ] [ ٢:۳٩ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

بوی گل

دستم بوی گل میداد

من را به جرم گل چیدن گرفتند

محاکمه کردند

ولی...

کسی فکر نکرد شاید

من گلی کاشته باشم


 

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ ] [ ٢:۳٧ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

فراموش

خواستم خودمو گول بزنم

همه ی خاطراتم رو انداختم یه گوشه ای

گفتم : فراموش

یه چیزی ته قلبم خندید و گفت

یادمه[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ ] [ ٢:۳٠ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

دوستم نداردـــــ

 

 هرگز حسرتی در هیچ کجای دنیا این چنین یکجا جمع نمی شود

که در همین سه واژه کوتاه جمع شد

او دوستم ندارد


[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ ] [ ٢:٢۸ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

رنگین کمان من

 اگر می دانستی چه قدر دوستت دارم

هیچ گاه

برای آمدنت باران را بهانه نمی کردی

رنگین کمان من[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ ] [ ٢:٠٦ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

ابر و دریا

  ابر بارنده به دریا می گفت

گرنبارم تو کجا دریایی؟!

در دلش خنده زنان دریا گفت

ابر بارنده تو خودت از مایی


 

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ ] [ ٢:٠٥ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

موفق؟؟؟

موفق کسی است که با آجرهائی که بطرفش پرتاب می شود

یک بنای محکم بسازد[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ ] [ ٢:٠۱ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

آروم آروم

 لاک پشت ها هم عاشق میشن

ولی تحمل درد عشق براشون راحته

چون حداقل عشقشون

آروم آروم

ترکشون میکنه[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ ] [ ۱:٥٩ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

شاید...

 

به یادت هستم بی هیچ بهانه ای

شاید دوست داشتن همین باشد

...


[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ ] [ ۱:٥٥ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

منتظر...

 

در یک روز خزان پاییزی پرستویی را در حال مهاجرت دیدم به او گفتم:

چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم.

بهار سال بعد پرستو نفس نفس زنان آمد.

و گفت:

دوستـــــش بدار ولی منتظــــــــرش نمـــــــــان.


[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ ] [ ٩:٤۸ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

چتر...

 

بگذار سرنوشت

هر راهی را که میخواهد برود،

ما راهمان جداست…

این ابرها

تا میتوانند ببارند

ما چترمان خداست…

 


[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ ] [ ٩:۳٤ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

لمس کن...

 


لمس کن کلماتی را
که برایت می نویسم
تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست…
تا بدانی نبودنت آزارم می دهد…
لمس کن نوشته هایی را
که لمس ناشدنیست و عریان…
که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد
لمس کن گونه هایم را
که خیس اشک است و پر شیار…
لمس کن لحظه هایم را…
تویی که می دانی من چگونه
عاشقت هستم٬
لمس کن این با تو نبودن ها را
لمس کن…
همیشه عاشقت میمانم
دوستت دارم ای بهترین بهانه ام
...

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ ] [ ٩:۳٢ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

خـــــدا خـــدا خدا

خدا

مرهم تمام دردهاست

هرچه عمق خراشهای وجودمون بیشترباشه

خدا

برای پرکردن آن بیشتر در وجودمون جای میگیره…..

 


[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ ] [ ٩:٢۳ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

باورـــــــ

 

با هیچ کس سر باورش نمی جنگم ،

چرا که خدای هر کس ،

همان است که درونش می گوید!

کوروش بزرگ


[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ ] [ ٩:۱٩ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

مثل خدا..

 

نبودن با کسی که دوستش داری

و بودن با کسی که دوستش نداری

همش رنج است ؛ پس اگر کسی را

چون خود نیافتی ؛ مثل خدا تنها باش


[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ ] [ ٩:۱٠ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

اندیشه

 

تنها راهزنی که ،

دار و ندار آدمی را ،

به تاراج میبرد…

اندیشه هایِ منفی خـود اوست…

 


[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ ] [ ٩:٠۸ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

زمان

 

کاش این حقیقت را همه میفهمیدند

بزرگترین هدیه ای که میتوان به کسی داد

“زمان” است..

هنگامی که برای یک نفر وقتت را میگذاری

قسمتی از زندگیت را به او میدهی

که دیگر بار پس نمیگیری…


 

 

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ ] [ ۸:٥٢ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

سهم من

تمام تو سهم منه
به کم قانعم نکن…


 

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ ] [ ۸:٤٠ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

فروغ فرخزاد

برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید 

میروم خسته و افسرده و زار

سوی منزلگه ویرانه ی خویش


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ ] [ ۸:۳٥ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

مترسکچه زیبا گفت مترسک :

وقتی نمی شود به سمتت آمد

همین یک پا هم ،

اضافی است…

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ ] [ ۸:۳٢ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

خدایا؛

 

خدایا؛
اینجا بعضیا دلشون واقعا گرفتس،دلتنگن.
نمیخوام بگم بهشون نگاه کن،تو بیناترینی.
ولی به لطف دلای پاکشون که خونته…
کمکشون کن.


[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ ] [ ۸:۱۳ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

تنهایی؟؟؟

تنهایی یعنی :

ذهنم پر از تو

و

خالی از دیگران

 اما کنارم خالی از تو

و پر از دیگران!!


[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ ] [ ۸:۱۳ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

گمم نکن...

 

گمم نکن…

در گوشه ای از خاطراتت آرام مینشینم

فقط بگذار بمانم!!!


[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ ] [ ۸:٠٧ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

وقف...

بــــــاور نمی کنم 
اینگونه عاشقـانه 
در مـن ، حبس شده باشی!! 
بگو با چه جادوئی 
مرا اینگونه نا عادلانه وقف خودت کردی؟


[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ ] [ ٧:٤٥ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

گنجشک!!!

گنجشکی با عجله و تمام توان به آتش نزدیک می شد و برمی گشت !
پرسیدند : چه می کنی ؟
پاسخ داد : در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می کنم و آن را روی آتش می ریزم !
گفتند : حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می آوری بسیار زیاد است ! و این آب فایده ای ندارد !
گفت : شاید نتوانم آتش را خاموش کنم ، اما آن هنگام که خداوند می پرسد : زمانی که دوستت در آتش می سوخت تو چه کردی ؟
پاسخ میدهم : هر آنچه از من بر می آمد !


[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ ] [ ٧:۱٥ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

در گوشم گفت...

در خیابان به من گفت: 

در این گرمای تابستان زیر چادر آب پز نمیشی؟

و بعد انگار کسی در گوشم گفت:

«...قل نار جهنم أشد حرّاً»

بگو که آتش جهنم بسیار سوزان تر است

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ ] [ ٧:۱٢ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

منــــــــ

خطــا از مـن اسـت می دانمــ
از مـن کـــه سـال هـاسـت گـفتـــه امـ “ ایــاک نــعبد ” 

امـا بـــه دیـگران هـمـ دلـسپــرده امـ 

از مـن کـــه سـال هـاسـت گـفتـــه امــ ” ایــاکَ نستَعیـن "

امــا بــه دیگران همــ تـکیــه کــرده امـ 
امـا رهایـمــ نـکـن 

بیـش از هـمـیشــه دلـتـنگمــ بـــه انـدازه ی تـمامــ روزهـای نـبودنـمــ 

...

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ ] [ ٧:٠٩ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

خدا؟؟؟

یکی از فرق های انسان با خدا

این است که انسان تمام خوبیها

را با یک بدی فراموش میکند

ولی خدا تمام بدیها را با یک

خوبی فراموش میکند . . .

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ ] [ ٧:٠٧ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

کوچه

 

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

     همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

                     شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم

                                   شدم آن عاشق دیوانه که بودم...

                                                                         سهراب سپهری


[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ ] [ ٦:٥٠ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]

HELLO

سلام به قاصدک های خبر رسان

که محکوم به خبرند

 سلام به شقایقهایی که

محکوم به عشقند

سلام به تو که

محکوم به دوست داشتنی . . .


 HELLO

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ ] [ ٦:٤٦ ‎ب.ظ ] [ مهشید ] [ نظرات () ]