شاید...

 

به یادت هستم بی هیچ بهانه ای

شاید دوست داشتن همین باشد

...


/ 1 نظر / 14 بازدید
bardiya

سلآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآاااام دوست عزیزم خسته نباشی مطالب قشنگی داشتی [دست][دست][دست]منتظر حضور گرمت تو وبم هستم[تایید][بغل][خداحافظ]