فراموش نخواهم کرد...

 

گاهی باران همه ی دغدغه اش باغچه نیست…

گاهی از غصه تنها شدنش میبارد...

یک تکـه آسمــان کلنگـی خریـدارم !!!

روی ایـن خـاک بـوی زندگــی نمی آیــد

چـه سـاده

بـه اعـتبار دسـتـانـت زمیـن خوردم !!!

هرگز فراموش نخواهم کرد که برای داشتن تو

دلی را به دریا زدم

که از آب

واهمه داشت …

 

/ 0 نظر / 12 بازدید