وقف...

بــــــاور نمی کنم 
اینگونه عاشقـانه 
در مـن ، حبس شده باشی!! 
بگو با چه جادوئی 
مرا اینگونه نا عادلانه وقف خودت کردی؟


/ 0 نظر / 13 بازدید