درددل

 

 


 

 

 

 

 

خدای من


وای خدا جونم،

چقدر سخته،چقدر کسل کننده است

چی میشد هر چی توی دلمون هست رو بریزیم بیرون

داد بزنیم فریاد بزنیم 

همه ی حرفهایی که ته دلمون مونده رو بگیم

الان من همچین حسی دارم

دوست دارم جیغ بزنم

دلم گرفته

میخوام اشک بریزم

میفهمین چی میگم؟

یه بمب اشکم که با یه اشاره میترکه

آخه چرا اینطوری شدم

خدا جونم به دادم برس

I LOVE YOU MY GOD

 

 تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

 

پیشانی

 

نمیدونم اسمشو چی میزارین

شانس،قسمت،پیشانی یا...

یادمه یه نفر همیشه میگفت:

پیشانی منو کجا میشانی؟

حالا راست یا دروغشو نمیدونم

یا اینکه آیا پیشانی هم تاثیر داره یا همش خرافات؟

ینی هر کی خوشبخته روی پیشانیش نوشته شده

یا همینطور هر کی بدبخته

ینی من روی پیشانیم چی نوشته؟؟

آه...

من قانعم به آن چه خدایم داده

شاید باشد بهتر...

I LOVE YOU MY GOD

 

 تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

 

دل شکسته

 

خــــــــدایا؛

دلم از کسایی گرفته ک هیچ وقت فکر نمیکردم دلمو بشکونن

خدایا خستگی از این دنیا هم گناهه؟

من خسته شدم

کم آوردم

چ برسه ب اون

من دوسش دارم نمیتونم سختی کشیدنشو ببینم

آخه چقدر ...

خدایا عدالتت کو؟

چقد دیگه باید بکشه؟

منو جای اون سختی بده اون دیگه بسشه

اون کمرش خم شده زیر سختی های این دنیا

خدا جون بکش منو راحت کن نبینم این روزها رو...

I LOVE YOU MY GOD

 

/ 0 نظر / 13 بازدید