خدایا؛

 

خدایا؛
اینجا بعضیا دلشون واقعا گرفتس،دلتنگن.
نمیخوام بگم بهشون نگاه کن،تو بیناترینی.
ولی به لطف دلای پاکشون که خونته…
کمکشون کن.


/ 1 نظر / 14 بازدید